zoeken
|
Algemeen
Categorie├źn
Disclaimer

De website van Hacktic computer products en e-mail verzonden door Hacktic computer products dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. Hacktic computer products besteedt veel zorg aan de samenstelling van de website en de e-mail berichten, doch garandeert niet dat de inhoud juist en volledig is. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website en e-mail berichten, noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens.

Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt. Deze links of verwijzingen zijn louter ter informatie opgenomen en Hacktic computer products is niet verantwoordelijk voor het onderhoud, de inhoud of de kwaliteit van de producten en/of diensten aldaar aangeboden.

Hacktic computer products aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Hacktic computer products of anderszins gebruikmaakt van deze website, noch is Hacktic computer products is aansprakelijk voor informatie en gegevens die door gebruikers van de website via internet worden verzonden, noch voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enige manier in verband staat met de website.

Hacktic computer products behoudt zich het recht voor deze website en de daarin opgenomen informatie of gegevens onmiddellijk en zonder enige kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

De website en e-mail berichten van Hacktic computer products behelzen generlei aanbod van Hacktic computer products aan de gebruiker of derden tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook, noch een uitnodiging aan de gebruiker of derde tot doen van een aanbod aan Hacktic computer products tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook. Noch door het inloggen op deze website van Hacktic computer products , noch door het anderszins gebruikmaken van deze website van Hacktic computer products ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met Hacktic computer products .

De website is eigendom van Hacktic computer products en is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie of kopiëren, verspreiden of opslaan voor commercieel gebruik van de daarin opgenomen informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook, vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Hacktic computer products .

Het inloggen op deze website en het overigens gebruikmaken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten van Hacktic computer products in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.